понедељак, 28. новембар 2016.

MIĆUNOV UGAO

VORKY TEAM RUMA

PREDSTAVLJA

MIĆUNOV UGAO


ISTORIJA DOMAĆEG MUZIČKOG VIDEO SPOTA (III DEO)

BORGHESIA, LAIBACH, AUTOPSIA

UTORAK 29. NOVEMBAR u 19h, Zavičajni Muzej Ruma

Govori: Mićun Ristić, multumedijalni voditelj


Sve tri grupe su proizašle iz intermadijalnih scena formiranih oko panka, novog talasa i indastriala. Pojavile su se skoro istovremeno, na samom početkuo samdesetih. Bolje od drugih su osetile istorijski trenutak: ne samo početak ideološke i društvene krize jugoslovenskog sistema, već i neadekvatnost starih kulturno-političkih kocepata u postindustrijskom svetu. Uz ozbiljne međusobne razlike, ponudila su autentične umetničke projekte, i u sva tri su spotovi, odnosno, vizuelni radovi, integralni deo.

Organizacija: Vorky team Ruma, u saradnji sa Zavičajnim muzejom Ruma

Projekat „Filmske večeri 2016“ je pod pokroviteljstvom Opštine Ruma.

Izložba "Kulturni napad 2016"


Izložba studenata vajarstva i slikarstva Akademije umetnosti u Novom Sadu. Zavičajni muzej Ruma, ponedeljak 28. novembar 2016. godine, u 19 časova.
Okrugli sto "1941 u Vojvodini - otpor fašizmu"

Zavičajni muzej Ruma je uzeo učešće na naučnom i stručnom skupu - okruglom stolu na temu "1941 u Vojvodini - otpor fašizmu", koji je održan 26. novembra 2016. godine u Skupštini AP Vojvodine u Novom Sadu. Učrestvovalo je 14 naučnih radnika - istoričara, arhivista i drugih stručnjaka koji se bave ovom tematikom, a među njima je bila i naša koleginica, istoričar Aleksandra Ćirić sa radom "Prilike u Rumi 1941. godine i počeci oružanog otpora okupatoru". Radovi sa ovog skupa biće objavljeni u Zborniku radova sa stručnog skupa, koji će biti promovisan u većim gradovima Srbije, i u našem gradu.
четвртак, 24. новембар 2016.

Izložba - "Kulturni napad"
Izložba će biti otvorena u sali legata dr Romana Soretića, sa početkom u 19 časova.

U ponedeljak, 28. novembra 2016. godine, Zavičajni muzej Ruma priređuje otvaranje izložbe studenata vajarstva i slikarstva "Kulturni napad". Ovom izložbom Akademije likovnih umetnosti Novi Sad predstavljeni su studentski radovi nastali u okviru studijskih programa Vajarstva i Slikarstva. Izložene radove su realizovali studenti završnih godina osnovnih i master studija, a izvestan broj skulptura je nastao u okviru izbornih predmeta (Savremena skulptura, Skulptura u materijalui Modelovanje). Ovom izložbom su predstavljeni različiti umetnički izrazi i stvaralaštvo maldih umetnika - studenata, koji u procesu rada na konkretnim studijskim zadacima formiraju lične poetike i pozicioniraju se na savremenoj umetičkoj sceni. 

Profesionalnom prezentacijom i afirmacijom daje se podrška najmlađim likovnim umetnicima, a istovremeno se predstavljaju i finalni rezultati edukativnih metodologija i pedagoškog rada Departmana likovnih umetnosti, Akademije umetnosti u Novom Sadu. 

Bitan segment ovog projekta je i jačanje saradnje Akademije umetnosti, kao najvažnijeg novosadskog činioca u kulturnoj produkciji, sa institucijama kulture u Vojvodini, kao i razvijanje partnerstva i stvaranje mreže institucija u oblasti."Купиник - последња престоница српских деспота"

Са отварања изложбе "Купиник - последња престоница српских деспота",
23. новембра 2016. године.