петак, 30. октобар 2015.

АРХЕОЛОШКА ИЗЛОЖБА

ГРАДИНА НА БОСУТУ


Археолошка изложба "Градина на Босуту" Народне библиотеке Симеон Пишчевић из Шида
Уторак, 03. новембар 2015. године у 18 часова, Завичајни музеј Рума

Вишеслојни праисторијски aрхеолошки локалитет Градина на Босуту се налази на левој обали Босута, у атару села Вашице (општина Шид). Градина има елипсоидни облик, димензија око 200 х 40 m. Са северозападне и западне стране локалитет ограничава водоток Струга. Са јужне стране се налази река Босут, а са северне вештачки формиран одбрамбени ров ширине око 35 m. У одређеном историјском моменту локалитет је помоћним попречним ровом подељен на два дела неједнаких димензија. Источни мањи део локалитета је назван Градац. Може се претпоставити да је овај део насеља имао посебну намену, због чега је био и додатно обезбеђен одбрамбеним ровом.

Као археолошки локалитет, Градина је први пут званично забележена 1859. г. и потом 1880. г. у извештају музејског повереника Aнтуна Богетића. Прва заштитна истраживања локалитета организовао је Музеј Срема из Сремске Митровице у периоду од 1964. до 1965. г. У периоду од 1975. до 1988. г. вршена су систематска истраживања, а носилац овог пројекта је био Завод за заштиту споменика културе из Сремске Митровице.

Нема коментара:

Постави коментар